Namiyoikujira

Shindo , 1-348-3 580-0015, Matsubara