Płetwal Poznań

STEFANA DRZEWIECKIEGO , 5 60408, Poznań